FANDOM


Nathan Iwaszkow (Nathan Ivashkov) jest ojcem Adriana Iwaszkowa i mężem Danieli Iwaszkow.