FANDOM


Randall "Rand" Iwaszkow jest bratem Nathana Iwaszkowa, wujem Adriana i ojcem Karoliny, Sonji, Dymitra i Wiktorii Bielikow.

Pierwszy raz wspomniany był w "Akademii wampirów", jednak poznajemy jego imie i jego samego w ostatniej części serii Kroniki Krwi, Rubinowy Krąg. Odwiedzał wtedy komunę dampirów, gdzie spotkał Adriana, który nie widział go odkąd był dzieckiem.

Z tego, co mówił o nim Dymitr wiadomo, że Randall nie stronił od alkoholu i był agresywny wobec jego matki, Oleny, kiedy pojawiał się w ich domu w Baia. Po tym, jak Dymitr pobił go w wieku trzynastu lat, Rand nie pojawił się więcej w ich domu.